kesäkuu 13, 2023

Jakamistalous - uusi trendi

Vuokraaminen ostamisen sijaan säästää tilaa, rahaa ja vähentää ilmastovaikutusta. Nämä ovat painavia syitä siihen, miksi jakamistalous jatkaa kasvamistaan.

Joitain tavaroita käytetään jatkuvasti, kun taas toisia huomattavasti harvemmin. Näiden tavaroiden jakaminen ja vuokraaminen muille varmistaa sen, että tavaroiden käyttöaste nousee ja ympäristö kiittää. Jakamistalous ei ole sinänsä uusi asia, vaan vaihtokauppojen tekeminen ja muille lainaaminen on aina ollut osa elämäämme. Uusien teknologisten alustojen ansiosta se on kuitenkin tullut huomattavasti helpommaksi. Nykyään on olemassa vakiintuneita malleja sekä omien tavaroiden vuokralle laittamiseen, että muilta tavaroiden vuokraamiseen. Esimerkkejä näistä ovat asunnot, autot, työkalut sekä erilaiset palvelut, kuten kuljetukset.

Digitaalinen jakamistalous on maailmanlaajuinen ilmiö, joka ulottuu paikallisista sosiaalisen median ilmoitustauluista suuriin rajat ylittäviin yrityksiin. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan jakamistalous on kasvanut noin 30 prosenttia vuosittain 2020-luvulla. Tästä huolimatta jakamistalouden parissa toimivat tahot arvioivat, että sen käyttämätön potentiaali on edelleen suuri. Mitä enemmän ihmiset vakuuttuvat tavaroiden jakamisesta, sitä enemmän voitettavaa meillä on!

"Tarvitsemme enemmän tietoa, jotta uskallamme tehdä enemmän." Hygglon näkökulmasta meidän on tärkeää tavoittaa mahdollisimman laaja yleisö ja saada heidät ymmärtämään miten jakamistalous toimii. Siksi yhteistyö kumppanimme Vattenfallin kanssa on tärkeä osa missiotamme, sanoo Oona Hosia Hygglosta.

  • "Koemme, että jakamistaloudesta on liian vähän tietoa saatavilla, mikä estää monia uskaltamasta aloittaa tavaroiden vuokraamisen. Toivomme, että yhteistyö Vattenfallin kanssa auttaa meitä innostamaan enemmän ihmisiä laittamaan omia tavaroitaan vuokralle sekä vuokraamaan muilta. On tärkeää, että jakamistalouden positiiviset näkökulmat ymmärretään, kuten että säästämme rahaa ja planeettaa."

Alkuperäinen artikkeli:

Delningsekonomi - nya trenden
Att hyra i stället för att köpa sparar plats, pengar och minskar klimatpåverkan. Det är några av drivkrafterna bakom den växande delningsekonomin.